حامیان

کیسون

انجمن انرژی ایران

انجمن تاسیسات

اتحادیه املاک تهران

مرکز اطلاعات انرژی

انجمن بهینه سازی انرژی

انجمن اقتصاد انرژی

دانشگاه تربیت مدرس

اتاق بازرگانی

موسسه مطالعات انرژی

کانون سراسری پیمانکاران

انجمن شرکت های ساختمانی

انجمن مهندسان راه و ساختمان

انجمن صادرکنندگان خدمات

عمران شهرهای جدید

دانشگاه شهید بهشتی

معاونت معماری و شهرسازی

وزارت نیرو

شورای عالی شهرسازی  و معماری

بانک مسکن

مرکز تحقیقات راه و مسکن

شهر های جدید کشور

شهرهای جدید

سازمان نظام مهندسی

وزارت علوم و تحقیقات

سازمان نظام کاردانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی شیراز

اتاق فکر صنعت ساختمان

شورای هماهنگی تشکل ها

وزارت راه و شهرسازی

دفتر امور مقررات ملی

سازمان محیط زیست

سازمان پدافند غیر عامل

شورای عالی استانها

سازمان ملی استاندارد

سازمان دهیاری ها و شهرداری ها

شهرداری تهران

کانون سراسری انبوه سازان

انجمن سازه های فولادی