درباره ما

 برنامه‌ریزی و اجرای همایش‌ها، سمینارها و کنفرانس‌ها و برگزاری کارگاه های آموزشی و تخصصی ، برگزاری نمایشگاه های تخصصی از جمله فعالیت های این دپارتمان می‌باشد.
مرکز دائمی همایش‌ها و کنفرانس های صما هم ‌اکنون یکی از مراکز مهم برنامه‌ریزی و برگزاری همایش‌های داخلی و بین‌المللی در عرصه صنعت ساختمان کشور به شمار می‌آید..

 این دپارتمان زیر مجموعه مجتمع رسانه ای راه و ساختمان می باشد.

برنامه برگزار شده توسط این واحد :

برگزاری 6 دوره جشنواره چهره سال راه و ساختمان کشور
 • همایش ملی توسعه شهری و حقوق شهروندی
 • همایش ملی صدور خدمات فنی و مهندسی
 • اولین همایش ملی سازنده پاسخگو- پاسخگویی در صنعت ساختمان
 • دومین همایش ملی سازنده پاسخگو- پاسخگویی در صنعت ساختمان
 • همایش بین المللی فرصت‌های پساتحریم در صدور خدمات فنی و مهندسی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی
 • همایش ملی تحول در فرآیند ساخت و ساز- آیین‌نامه نظام اداری کنترل مقررات ملی ساختمان - مبحث دوم
 • اولین همایش ملی شناسنامه فنی ملکی ساختمان
 • دومین همایش ملی شناسنامه فنی ملکی ساختمان
 • همایش انبوه سازی در دولت تدبیر و امید
 • همایش سازندگان و تولیدکنندگان حرفه‌ای مسکن و ساختمان
 •  اولین همایش ملی توسعه مهندسی با رویکرد اخلاق حرفه‌ای
 • دومین همایش ملی توسعه مهندسی با رویکرد اخلاق حرفه‌ای
 • اولین همایش ملی توسعه‌دهندگان پروژه های مسکن و ساختمان
 • دومین همایش ملی توسعه‌دهندگان پروژه های مسکن و ساختمان
 • اولین همایش صنعتی‌سازی و توسعه انبوه‌سازی در ایران
 • دومین همایش صنعتی سازی و توسعه انبوه‌سازی در ایران
 • همایش ملی برچسب انرژی ساختمان
 • همایش بین المللی اجرای قوانین انرژی در ساختمان
 • همایش ملی ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی
 • همایش و نمایشگاه نما با محوریت مصالح و جزئیات اجرایی
bulding.jpg