پوستر رویداددومین اجلاس سراسری

سازندگان و طراحان تهران


تاریخ برگزاری : 10 اسفند ماه 1399  ساعت : 14/30 تا 19/30
محل برگزاری : مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

محورهای رویداد

  • سخنرانی کلیدی
  • پنل بررسی چالش های دفاتر معماری با حضور 4 تن از معماران سرشناس کشور
  • پنل پیش بینی آینده اقتصاد مسکن در 1400 با حضور دو نفر از سازندگان معتبر کشور به همراه دو نفر از اقتصاددانان حوزه مسکن
  • تجلیل از چهره های ماندگار معماری ایران و سازندگان مطرح

مدعوین رویداد

  • مدیران حوزه شهری، عمرانی و ساختمانی
  • سازندگان و معماران برتر مناطق 22 گانه تهران به انتخاب معاونت شهرسازی و معماری هر منطقه
  • اعضای انجمن انبوه سازان استان تهران
  • دفاتر معماری تاثیرگذار کشور
  • شرکت های ساختمانی مطرح تهران
  • اعضای منتخب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

تصاویر دوره اول